The Legacy Project

Life in a Portrait

Voor mijn voorgenomen kunstproject, de “Legacy Project”, wil ik graag een portretten serie maken van mensen die terminaal ziek of bijna aan het einde van hun leven zijn. In dit project creëer ik portretten van personen die mij creatieve vrijheid geven over hun portret. Het doel is om een portret te maken dat niet alleen de persoon weergeeft en hun essentie vastlegt, maar het ook te verheffen tot iets bijzonders en unieks.
 
De bedoeling van dit project is om de kijker te verleiden tot een discussie over de wel of niet noodzakelijke voorbereidingen op het einde van het leven. En om bewustwording te creëren over het achterlaten van een stuk van jezelf en zo misschien het taboe rond portretten, gemaakt in de laatste fase op te heffen, door middel van een expositie van deze serie van unieke portretten. Als dank voor uw medewerking ontvangt U een gesigneerde afdruk van uw kunstwerk.
 
Als U, of iemand die U kent, geïnteresseerd is in het participeren in dit mooie project, neem dan contact met mij op.
 
 
 
(EN) I have decided to start an Art project titled “The Legacy Project”, a series of portraits of individuals who are terminally ill or near end of life. In this project I will create portraits of individuals who allow me to photograph them and have creative freedom over their portrait. The purpose is to create a portrait of the individual that is not only reflective of them and captures their essence, but is also beautifully unique.
 

The intention of this project is to engage the viewer in a discussion around the necessary preparation for the end of life, bring awareness to the importance of leaving a piece of yourself behind, and to reduce the stigma surrounding the creation of a death portrait. My goal is to create a series of unique portraits and exhibit these images. And, as a thank you for being involved in the project, you will receive a signed art print of your portrait.

If you, or someone you know, are interested in participating in the project, please contact me.